مکتب باوهاوس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به مکتب باوهاوس

باوهاوس در لغت یعنی خانه ساخت یا خانه ساختمان. اما مکتب باوهاوس که امروز برای تمام طراحان جهان نامی آشناست، هدفی فراتر از ساخت و ساز داشت. این مکتب می خواست کاری کند که زندگی مدرن شکل و طراحی مدرن داشته باشد. می خواست معماری، طراحی، هنرهای تجسمی و تئاتر را با هم و با زندگی در هم آمیزد. چندی پیش در مرکز هنری باربیکن لندن نمایشگاهی برپا بود به نام "باوهاوس؛ هنر به مثابه زندگی". برنامه تماشا با نگاه به این نمایشگاه به بررسی مکتب باوهاوس پرداخته است.