صحنه ای از نمایش رستم و سهراب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رستم و سهراب در پاریس

این گزارش تماشا درباره اجرای نمایش رستم و سهراب در پاریس است. این نمایش به کارگردانی فرید پایا کارگردان فرانسوی-ایرانی و با بازی بازیگران فرانسوی، به زبان فرانسه به روی صحنه رفته است. زهرا امیرابراهیمی به دیدن این اجرا رفته و با فرید پایا گفتگو کرده است.