اجرایی در جشنواره پرامز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به تاریخچه پرامز

هر تابستان، رویال آلبرت هال لندن، میزبان یک جشنواره دو ماهه موسیقی کلاسیک، به نام پرامز است. پرامز به چه معنی ست و این جشنواره چگونه آغاز شده است؟ این گزارش تماشا نگاهی دارد به تاریخچه پرامز و نوع موسیقی ای که در آن اجرا می شود.