نمایشگاه عکس های دان مک کالین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دان مک کالین، عکاس جنگ

معمولا از عکاس جنگ انتظار می رود که با عکس هایش، تصویری واقع گرایانه از فجایع جنگ ارائه دهد. حال اگر عکاس جنگ عناصر تصویرش را بچیند یا به جای اینکه تنها شاهد باشد، درگیر رخدادها شود، چه پیش می آید؟ آیا به این صورت از ارزش عکس ها کم می شود؟

در این ویدیو، مهران کامیاب، به سراغ دان مک کالین، عکاس جنگ، رفته است. مک کالین با اینکه در عکس هایش بسیاری از تصورات رایج درباره عکاسی جنگ را زیر سوال برده است، یکی از مهم ترین عکاسان جنگ دنیا محسوب می شود.