ساحره رحمانی، طراح لباس اسلامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طراحی لباس اسلامی

دنیای مد و طراحی لباس، دنیای بسیار رنگارنگ و متنوعی ست. اما در همین عرصه گسترده هم طراحی لباس اسلامی هنوز آنطور که باید و شاید جای خود را باز نکرده است. با این حال در چند سال اخیر تحولی در این مورد ایجاد شده و طراحان جوانی پا به این عرصه گذاشته اند. جمال الدین موسوی به خانه مد ساحره در مسکو رفته و با ساحره رحمانی طراح لباس جوان ایرانی در مورد طرح ها و لباس های اسلامی اش گفتگو کرده است.