تصویری از ویدیو آرتی ساخته یایویی کوساما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یایویی کوساما؛ هنرمند ژاپنی

نیویورک در دهه پنجاه و شصت میلادی جای عجیبی بوده است. بعضی از مهمترین هنرمندان قرن بیستم، کار خود را در نیویورک شروع کرده اند و بعضی از آنها در زمان خود، شهرتی بیشتر از شهرت ستاره های سینما داشته اند. یکی از این هنرمندان، هنرمند ژاپنی یایویی کوساما بود که هم دوره اندی وارهال بود و در آن زمان شهرتی بیش از او داشت. ترک نیویورک و بازگشت یایویی کوساما به ژاپن باعث شد که بخش عمده ای از شهرتش را از دست بدهد؛ با این حال خانم کوساما در دهه اخیر باز هم به عرصه هنر بازگشته و جایگاه مهمی به دست آورده است. گزارش اختصاصی تماشا از نمایشگاه این هنرمند، در تیت مدرن لندن را ببینید.