محسن راستانی عکاس ایرانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عکس های محسن راستانی

عکاسی ایران، به خصوص عکاسی مستند اجتماعی ایران، بعد از انقلاب دستخوش تحولات زیادی شده است. یکی از شاخص ترین چهره های عکاسی بعد از انقلاب، محسن راستانی ست که کارش را با عکاسی جنگ ایران و عراق شروع کرده است. این ویدیوی تماشا نگاهی دارد به آثار محسن راستانی.