بخشی از یک نقاشی جورجیو دکریکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقاشی های جورجیو دکریکو

نمایشگاهی از آثار جورجیو دکریکو نقاش ایتالیایی و بنیانگذار جنبش نقاشی متافیزیک در موزه هنرهای مدرن پاریس برپا بوده است. در این نمایشگاه بیش از شصت اثر از این نقاش برجسته به نمایش در آمده بود که بخش عمده ای از آن آثاری از آخرین دوره کاری اوست. این آثار سال ها در آتلیه شخصی هنرمند و در اختیار همسرش بوده است. ایزابلا دکریکو همسر جورجیو دکریکو پیش از مرگش وصیت کرده که این مجموعه آثار به موزه هنرهای مدرن پاریس واگذار شود. گزارش اختصاصی تماشا از این نمایشگاه را ببینید.