پلیس از کلیف ریچارد در ارتباط با اتهام جنسی بازجویی کرد

حق نشر عکس AP
Image caption سِر کلیف ریچارد، خواننده پاپ، اتهام آزار جنسی را رد کرده است

پس از آن که پلیس چند روز پیش خانه کلیف ریچارد را در ارتباط با اتهام سوء رفتار جنسی بازرسی کرد، این خواننده سرشناس بریتانیایی امروز به طور داوطلبانه به پرسش‌های ماموران جواب داد و تمامی اتهامات را قویا رد کرد.

سخنگوی کلیف ریچارد روز شنبه، ۲۳ اوت، گفت او کاملا داوطلبانه با ماموران مصاحبه کرده، به تمامی پرسش‌های آنها پاسخ داده و هیچ اتهام و بازداشتی در کار نبوده است.

پلیس جنوب یورک‌شایر، نخستین بار ۱۴ اوت برای بازرسی و تفتیش به خانه کلیف ریچارد مراجعه کرد.

بی‌بی‌سی که از جریان این بازرسی مطلع شده بود برای انعکاس این خبر در محل حاضر شد.

موضوعی که مورد اعتراض پلیس یورک شایر و آقای ریچارد واقع شده و اکنون قرار شده است مقام‌های بی‌بی‌سی و پلیس یورکشایر در برابر کمیته‌ای امور داخلی پارلمان بریتانیا برای ادای توضیحات حاضر شوند.

این خواننده سرشناس پاپ هرگونه اتهامی مبنی بر آزار جنسی در یک مجلس مذهبی در شهر شفیلد به سال ۱۹۸۵ را قویا رد کرده است.