'تجربه سیاهی در سرزمین سیاهان'؛ سفر به دل آفریقا

  • 29 اوت 2014 - 07 شهریور 1393

آثار احمد نادعلیان، هنرمند محیط گرا و هنر محیطى، در بیش از چهل کشور، از مشرق تا جزایر ژاپن و شمال تا جزایر شمالى فنلاند و در غرب تا غربى ترین نقطه امریکا پراکنده اند.

او درباره ماهى هاى حکاکى شده اش بر سنگ هاى حاشیه رودخانه ها مى گوید: "در دهه گذشته طى سفرهاى متعدد به گوشه و کنار جهان، همانند یک آئین، سنگ هایم را که داراى نقش خیالى ماهى هستند، به درون رودخانه ها، آبراه ها، دریاچه ها و دریاها پرتاب کردم."

آقای نادعلیان این بار به آفریقا سفر کرده است و با مشارکت جمعى از هنرمندان آن سرزمین، دست به خلق آثار هنری گوناگونی زده است؛ نقاشى بر ماسک هاى آفریقایى، برگزارى کارگاه نقاشى، چیدمان هاى طبیعى، طراحى از حیوانات براى اجراى مهرهاى استوانه اى و اجراى مجموعه "تجربه سیاهى در سرزمین سیاهان" که با همکارى و همراهى هنرمندانى از تانزانیا، کنیا و اوگاندا در مرکز فرهنگى زنگبار صورت گرفته است. نادعلیان در طى این اجرا از آنان خواسته تا پوست چهره، دست ها و پاهایش را کاملا سیاه کند: "با این چهره و اندام سیاه در کوچه هاى زنگبار راه رفتیم و آنها از من عکاسى کردند."

او درباره انگیزه سفرش به آفریقا مى گوید: "دلایل متعددی موجب شد که من به آفریقا بروم. تقابل و تعامل ما با شرق و غرب همواره موضوع بحث بوده است. اما ما کمتر ارتباط فرهنگی و هنری خود را با آفریقا مرور کرده ایم و در جهت توسعه آن کمتر تلاش کرده ایم."

احمد نادعليان در اين سفر از برخى زنان زنگبارى خواسته است نقش مايه هايى را كه براى طراحى با حنا به كار مى برند با رنگ به پس زمينه نقاشى او اضافه كنند.

زن زنگبارى، نقوشى را كه با حنا به كار مى برند، با رنگ به نقاشى نادعليان اضافه مى كند.

نادعليان از اين هنرمند خواسته تا پوست چهره، دست ها و پاهايش را با رنگ سياه كند. او با اين چهره و اندام سياه در كوچه هاى زنگبار راه می رفت و هنرمندان از وى عكاسى مى كردند.

اجرای پروژه هنرى "تجربه سیاهی در سرزمین سیاهان" با همکاری و همراهی هنرمندانی از تانزانیا، کنیا و اوگاندا در "مرکز فرهنگی زنگبار" انجام گرفته است.

احمد نادعلیان که در جزیره هرمز زندگى مى کند، یکى از دغدغه هایش، یافتن سرنخى از ریشه هاى مشترک بومى هاى حاشیه خلیج فارس، از جمله مردمان جزیره هرمز با سیاهپوستان آفریقایى بوده است. به عقیده او نشانه هایى همچون شکل زندگى و اشتراکات آیینى، فرهنگ غذایى، موسیقى و رنگ پوست بومیان هرمزى، این گمان را که روزگارى عده ای از مردم آفریقا به ایران آمده اند تقویت مى کند.

آقای نادعلیان دراین باره مى گوید: "زمانی این گمان تقویت می شود که بعضی از آنها در مراسم آئینى زار با آوا های سواحیلی آشنائی دارند. همواره دوست داشته ام پیشینه قومی و تاریخی افرادی که با آنها زندگی می کنم را بهتر بشناسم."

نقاشى با رنگ بر چهره زن آفريقايى.

نادعليان مى گويد: "مفهوم دوگانه ای را که نقش مار در فرهنگ های مختلف دارد دوست دارم. از سویی نماد جاودانگی و باروری و از سوی دیگر یادآور رانده شدن انسان از بهشت است."

نادعليان بسيارى از حجارى هايش را در گوشه و كنار جهان دفن كرده و نقشه‌اى براى آنها در سايتش فراهم ساخته است. نقش‌هاى دفن شده اغلب ماهى، حيوانات و اثر رد پا يا دست انسان هستند.

مُهرى كه نادعليان در طى سفرش به آفريقا، با موضوع زايش و متاثر از باورها و اعتقادات بدوى سياهان آفريقايى طراحى كرده است.

احمد نادعليان، در جزيره كوچكى به نام صخره ، در ميان آب هاى اقيانوس هند، واقع در كشور تانزانيا.

طراحى ماسك توسط احمد نادعليان.