کاری از انریکه الیویرا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار انریکه الیویرا

سائوپائولو بزرگترین شهر برزیل و پایتخت هنری این کشور است. بینال این شهر بعد از بینال ونیز قدیمی ترین دوسالانه ایست که در جهان برگزار می شود.

نسل جوان هنرمندان برزیلی بسیار فعالند و هم در عرصه بین المللی و هم در کشور خود حضور پررنگی دارند. تماشا با یکی از این هنرمندان جوان به نام انریکه الیویرا گفتگو کرده است.