نمایشگاه ایران؛ تاریخ ناویراسته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران؛ تاریخ ناویراسته

تاریخ معاصر ایران چه بازتابی در عرصه هنرهای تجسمی این کشور داشته است؟ هنرهای تجسمی چه تاثیری بر روند رویدادهای تاریخی ایران گذاشته است؟

مدتی پیش موزه هنرهای مدرن شهر پاریس نمایشگاهی با عنوان "ایران؛ تاریخ ناویراسته" برپا کرده بود و در این نمایشگاه آثار طیف گسترده ای از هنرمندان معاصر ایرانی را به نمایش گذاشته بود.

حامد یوسفی به دیدن این نمایشگاه رفته و برای تماشا گزارش حاضر را تهیه کرده است.