پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حراج آثار هنرمندان ایرانی در حراج‌خانه بونمس لندن

موسسه و حراج‌خانه بونمس در لندن مجموعه ای از آثار هنرمندان ایرانی و هنرمندان دیگری از خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا را به حراج گذاشته. در این حراج آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر ایران مانند، سهراب سپهری، فرهاد مشیری، استاد زنده رودی و آیدین آغداشلو به چشم میخورد. ۴ تا از ۵ اثر گرانبهای این حراج کار هنرمندان ایرانی بودند که در صدر آنها یک تابلو از سهراب سپهری بود. فرانک عمیدی به این حراج رفته.