پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه نگارگری در سوئد

این تصاویر را شهروز شمس از نمایشگاه آثار شیما داوودی در دانشگاه لوند سوئد برای نوبت شما فرستاده است.

آقای شمس در توضیح این تصاویر می‌گوید: « نمایشگاه آثار شیما داوودی همراه با یک کارگاه آموزشی مینیاتور به همت دکتر امیر حاجی یوسفی در دانشگاه لوند سوئد برگزار شد که که با استقبال دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی سوئد مواجه شد.» شما هم می‌توانید تصاویر خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق صفحه شاهد عینی بفرستید.