پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک حرف و دو حرف: گفتگو با عثمان محمد پرست؛ دو تار نوازی با آثار جاودانه

عثمان محمد پرست بیش از آنکه با نامش مشهور باشد، به ترانه هایش مشهور است.

دو تار نوازی که در اصل کشاورز است، موسیقی را سینه به سینه آموخته و از خود سبک و آثار جاودانه به جا گذاشته است.

او که اهل خواف خراسان است از جمله، اصیل ترین و خراسانی ترین اجرای ترانه مشهور نوایی را به نام خود زده است.

ساز اختصاصی اش دو تار است و در این ساز تغیراتی ایجاد کرده است.

بسیاری می‌گویند اگر دوتار این روزها باقی مانده، از صدقه سر این کشاورز خراسانی است.

محمود خوشنام، در برنامه یک حرف و دو حرف این هفته از آرشیوش گفتگویی قدیمی درآورده از عثمان محمد پرست.

در این گفتگو اجرای ترانه نوایی را به سبک عثمان و با صدای سیما بینا می شنویم.

این برنامه در روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ (۲۸ اکتبر) از چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.