پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعر دهه هفتاد در گفت و گوی اختصاصی با هوشیار انصاری‌فر

شعر فارسی بعد از دوران مشروطه تحولات زیادی را پشت سر گذاشته. با ظهور نیما به خصوص، راه برای جریان‌های مدرنیستی هموار شد. و در طول دهه‌های بعدی غیر از شاعران مثل شاملو، فروغ، اخوان و سپهری، جریان‌های شعری مهمی، مثل هجو، و ‘شعر دیگر’ هم در سال‌های قبل از انقلاب ظهور کردند.

بعد از انقلاب، شعر فارسی اقلب ادامه سنت شعری قبل از انقلاب بود. ولی دو جریان کاملا متفاوت تازه هم در این دورات شکل گرفت.

یکی شعر انقلاب حوزه هنری، دیگری شرع زبان. یا به تعبیر خود شاعرانه، شعر دهه هفتاد. اشعار متاخر رضا براهنی از شاخص ترین نومنه‌های شعر دهه هفتاد به شمار می‌‎آیند.

حامد یوسفی برای برنامه این هفته تماشا با هوشیار انصاری‌فر، که از شاعران اصلی این جریان است، گفت و گرد.