پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک حرف و دو حرف: گفتگو با ژاله اصفهانی؛ شاعر 'زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست'

ژاله اصفهانی متولد نخستین سال قرن اخیر خورشیدی است، یعنی سال۱۳۰۰ .

او در پاییز ۱۳۸۶ در لندن از دنیا رفت.

شاعری که بیشتر سالهای زندگیش را در تبعید گذراند؛ چه در دوره حکومت شاه و چه پس از آن.

از او دوازده دفتر شعر منتشر شده است.

در برنامه یک حرف و دو حرف این هفته، همراه با محمود خوشنام، به سراغ یک مصاحبه پخش نشده از او می رویم و شعری را با صدای او می شنویم؛ شعر مشهورش، "زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست".

این برنامه در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ (۱۱ نوامبر) از چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.