پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وداع با شقایق‌های لندن شروع شد

جمع‌آوری شقایق‌های سفالی از اطراف برج لندن شروع شده است.

این شقایق‌ها در چارچوب یک اثر هنری به نام "سرزمین‌ها و دریاهای سرخ از خون" و به یاد کشته‌شدگان جنگ در محلی نصب شده‌اند که در گذشته محل خندق دور برج لندن بود.

برای خلق این اثر هنری ۸۸۸ هزار و ۲۴۶ شقایق سرامیکی به کار رفته‌اند.

هر گل نماد سربازی است که زیر پرچم و در راه بریتانیا جان خود را از دست داده است.

ساخت هریک از این گل‌ها سه روز طول کشیده است و برای اجرای کل طرح، نزدیک به هشت هزار داوطلب مشارکت داشتند.

از فروش این گل‌ها در حراجی، معادل بیش از ۲۴ میلیون دلار جمع شده است و هریک بعد از جمع‌آوری، برای خریدارش فرستاده خواهد شد.

منابع مالی حاصل از فروش، به خیریه‌هایی می‌رسد که در حمایت از کهنه سربازان فعالیت می‌کنند.