پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با شاهزاده خانم های زیبا در دنیای یخی

امسال شاهزاده خانم های زیبا، دزدان دریایی و آثار معماری معروف همه در بلژیک جمع شده اند. البته زیبای خفته و سفیدبرفی خودشان آنجا نیستند ولی مجسمه های یخی شان تا چند روز دیگر در دو شهر در بلژیک به نمایش در می آیند. مجسمه سازان از ۱۲ کشور اروپایی بیش از یک ماه در دمای زیر صفر درجه کار کرده اند تا به بعضی از محبوب ترین شخصیت های داستان ها زندگی ببخشند. باران عباسی نگاهی کرده است به این نمایشگاه.