پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ صنعتی، داستان انسانی: هنر بریتانیا در جنگ جهانی اول

این روزها در موزه سلطنتی جنگ در لندن نمایشگاه مهمی برپاست، با عنوان "حقیقت و خاطره: هنر بریتانیایی در جنگ جهانی اول". این نمایشگاه که به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار شده، هم برخی از مهم‌ترین آثار دوران جنگ را گردآوری کرده، هم به بررسی تاثیر جنگ در دهه‌های بعد از این واقعه پرداخته. در این گزارش اختصاصی، تماشا با نگاه کردن به آثار چند نقاش، نقاشی بریتانیا در این دوران را مورد بررسی قرار داده است.