پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه طراحی لندن میزبان بهترین طرح های جواهرات سال

جشنواره طراحی لندن، بهترین طرح های جواهرات سال را به نمایش گذاشته است. بیشتر این آثار ساخته طراحان تازه کار است. به همین بهانه طاهر قادری سری زده به این جشنواره تا از پشت صحنه ساخت جواهرات دیدن کند.