پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو؛ با ترانه هایی از گلعذار و جهانگیر

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

این برنامه در بامداد ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳ (۰۱ دسامبر) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.