پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور اهالی خانه سینما در جشنواره فیلم های ایرانی کلن

خانه سینما در ایران مدت دوسال به طور رسمی در زمان دولت آقای احمدی نژاد منحل شد. اما در سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید، هرچند با شرایطی متفاوت، بازگشایی شد. این تعطیلی اثرات منفی بر سینما و فیلمسازان ایرانی گذاشت, مخصوصا در ارتباطات با خارج از کشور. مسولین خانه سینما اخیرا به آلمان سفر کردند تا هم در جشنواره فیلم های ایرانی کلن، مجموعه ای از سینمای ایران را معرفی کنند و هم دوباره ارتباطها را برقرار کنند.

بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.