پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رونمایی از کتاب تازه بهمن فرسی در لندن

بهمن فرسی، از پیشگامان نمایشنامه نویسی نوین ایران، اخیرا در لندن کتاب تازه ای منتشر کرده است. کار او، «آآآن» نام دارد و در غالب ادبیات کودکان نوشته شده است، اما خودش می گوید کوچک و بزرگ، مخاطبان داستانش هستند. چند نمایشنامه، مجموعه داستان، شعر و رمان هم از کارهای قبلی اوست. ابوالفضل طالونی، فیلمساز، که به رونمایی کتاب تازه بهمن فرسی رفته بود این گزارش را برای بی بی سی فارسی ساخته است.