پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش فعال هنرمندان تونسی در انتخابات ریاست جمهوری

یکشنبه، روز سرنوشت سازی برای آینده تونس است. چهار سال پس از انقلاب، مردم برای اولین بار رییس جمهوری کشورشان را انتخاب می کنند. دور اول انتخابات حدود یکماه پیش بی نتیجه به پایان رسید و اینبار مردم دو گزینه دارند. در یکطرف، منصف مرزوقی ۶۹ ساله است، از مخالفان حکومت پیشین. مقابل او باجی سِبسی است، سیاستمدار ۸۸ ساله و برای بسیاری نمادی از نظام پیشین. تا آنجا که بعضی هنرمندان نگران از بازگشت دوران سانسور و محدودیت، او را دستمایه کارهایشان قرار می دهند. مهرداد فرهمند گزارش می دهد.