پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

الویس 'سلطان راک اند رول' هشتاد ساله شد

به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد الویس پرسلی 'سلطان راک اند رول' شیداسب کاویانی نگاهی کرده است به زندگی او.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۶ تا ۸ بامداد هر روز از این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برنامه ای که می شنوید در روز پنجشنیه ۱۸ دی (۸ ژامویه) از رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.