ه ف ت؛ نمایش هستی، فرسایش و تباهی در هفت پیکر نظامی

حق نشر عکس bazrafshan

تازه ترین مجموعه آثار نقاشی هما بذرافشان با عنوان "ه ف ت" در گالری اعتماد در تهران به نمایش در آمده است.

هما بذرافشان برای خلق این مجموعه از نقاشی هایش از قصه هفت پیکر نظامی و عناصر نگارگری ایرانی استفاده کرده است.

حق نشر عکس bazrafshan

منظومه هفت پیکر از دیرباز دستمایه نقاشی و نگارگری های بسیار و یکی از مضامین اصلی مینیاتور ایرانی- هندی بوده است.

هما بذرافشان هم در مضمون و هم در شیوه بیان و اجرا از این سنت بهره برده است. بهره گیری از عناصری از مینیاتور به ویژه مینیاتورهای هندی در عهد مغول، رنگ های بسیط و غیر مرکب، نمادهای هنر سنتی مانند سرو و چهره ها و اندام بدون پرسپکتیو، معماری ساختمان ها میزان تاثیرپذیری او از این سنت را نمایان می کند.

حق نشر عکس bazrafshan

با این همه، بذرافشان کوشیده روایت شخصی خود را نیز با در هم آمیزی سبکی و استفاده از عناصری بیرون از چارچوب های هنر مینیاتور با روایت نظامی گنجوی از داستان بهرام گور همراه کند.

او کوشیده در هر تابلو که به رنگ یک روز هفته و یک گنبد و یک پیکر است، همه داستان را روایت کند، برخلاف هنر مینیاتور که به تصویر کردن لحظه ای خاص از مجموعه رویدادها بسنده می کند. بذرافشان در این تلاش از روش و شگردهایی مانند پرده خوانی نیز استفاده کرده تا بتواند در هر گوشه از تابلو خود، بخشی از داستان را تعریف کند.

حق نشر عکس bazrafshan

هما بذرافشان در این باره می گوید: "ایده اصلی این نقاشی ها از هفت پیکر نظامی که قصه ای سراسر رمزآلود است گرفته شده. ماجرای هفت فلک، هفت ملکه و هفت مرحله تکامل انسان که همگی در مسیر رمزگشایی از یک نمادند."

هفت پیکر نظامی یکی از مشهورترین منظومه ها به زبان فارسی است که تفسیری اساطیری از جهان، آفرینش و تکامل انسان بر بستری از یک داستان عاشقانه در قالب زندگی و مرگ بهرام گور را روایت می کند.

حق نشر عکس bazrafshan

هما بذرافشان هم در نقاشی هایش و هم در عنوان نمایشگاهش از این راز و رمز برکنار نبوده است. او خود درباره عنوان نمایشگاهش "ه ف ت" می گوید که "ه" را نمادی از هستی، "ف" را نشان فرسایش و "ت" را به عنوان تباهی به کار برده است.

حق نشر عکس bazrafshan

هما بذر افشان در این مجموعه مفهوم جاودانگی را در اتقاقات دنیا و جان های آدمی تکثیر می کند و آن را با تجربه و دریافت های دوگانه مثل مرگ و زندگی، شر و خیر و جسم و روح و نمادهای جهان غیر واقعی درنقاشی هایش بازآفرینی می کند.

در هفت پیکر نظامی، سفر بهرام گور از روز شنبه با رنگ سیاه آغاز می شود و در آخرین روز هفته، جمعه با رنگ سپید پایان می گیرد.

حق نشر عکس bazrafshan

رنگ های زرد ، سبز، سرخ، فیروزه ای و صندلی نیز به ترتیب هر کدام نشان از روزهای دیگر هفته یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه دارند.

حق نشر عکس bazrafshan

در آثار هما بذر افشان نیز این رنگ ها به چشم می خورند و نشانی از حرکت از سیاهی به سپیدی و روشنایی با خود دارند، رنگ هایی که با سرنوشت آدمی می آمیزند، داستان سرایی می کنند و بیرون از ساحت خود و تغییرات معنایی گسترش پیدا می کنند.

او در بیشتر این تصویرها توانسته است با تلفیق گذشته و حال و نگاه شخصی خود به لایه های جهان اساطیری و رمزگونه به به خلق لحظه های تاویل گونه دست پیدا کند.

هما بذر افشان متولد سال ۱۳۵۹ است و تحصیلات خود را در رشته نقاشی در دانشگاه سوره به پایان برده است. او تاکنون در بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی و دوسالانه جهان اسلام حضور داشته است.

هما بذرافشان سه دوره نیز به عنوان برگزیده نمایشگاه منتخب نسل نو نیز معرفی شده است. او علاوه بر نقاشی در تصویرسازی کتاب کودک نیز دست دارد.