پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حراج بزرگترین مجموعه هنرهای معاصر در لندن

دو موسسه معروف حراجی این هفته در لندن کلکسیونی از نفیس ترین نقاشی ها و مجسمه های مدرن و معاصر را به حراج می گذارند. این بزرگترین مجموعه ای است که در سالهای اخیر چکش می خورد. کسری ناجی به تماشای این آثار رفت.