پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یوروویژن امسال با حضور استرالیا

با اینکه استرالیا در قاره‌ای دیگر واقع شده اما امسال قرعه به نامش افتاده و در مسابقه موسیقی اروپا به نام یورو ویژن شرکت خواهد کرد. سه ماه دیگر در وین اتریش، یوروویژن شصت سالگیش را جشن خواهد گرفت. گزارش بن بلند را ببینیم.