پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقاشی‌های مهدی قدیانلو روی دیوارهای لندن

مهدی قدیانلو به خاطر نقاشی‌های سورئالش در سطح شهر تهران مشهور است، شهرتی که حالا پای او را به لندن هم کشانده تا روی دیواری در یکی از محله‌های لندن نقاشی کند ولی این تنها دلیل او برای آمدن به اینجا نیست، لندن در ضمن میزبان اولین نمایشگاه نقاشی مهدی قدیانلو هم هست. نمایشگاهی که با استقبال کم نظیری روبرو شده است، فرانک عمیدی سری زده به محله شوردیچ لندن و از نقاشی دیواری و نمایشگاه مهدی قدیانلو دیدن کرده است.