دشنام نویسی روی دیوار خانه منسوب به کانت

حق نشر عکس Getty
Image caption بناهای یادبود متعددی در روسیه به یاد کانت برپاست

پلیس روسیه در پی یافتن فرد خرابکاری است که روی دیوار خانه منسوب به ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی در کالینینگراد، با اسپری بدوبیراه نوشته است.

آثار این فیلسوف قرن هجدهمی در حوزه اخلاق و متافیزیک بر اندیشه غرب تاثیر بسزایی گذاشته است.

روی دیوار خانه نیمه ویرانی که گفته می شود کانت زمانی در آن زندگی می کرده، کسی با اسپری سبزرنگ نوشته "کانت چرت است"‌ و کنارش قلب و گل نقاشی کرده است.

این نخستین بار نیست که فلسفه کانت سبب برانگیختن چنین رفتارهایی می شود.

دو سال پیش هم بحث فلسفی درباره امانوئل کانت در یک آبجوفروشی در روسیه به خشونت کشیده شد.

در آن زمان، دو مرد در یک آبجوفروشی در شهر روستوف‌اون‌دون روسیه، مشغول بحث درباره فلسفه کانت بودند اما بحث آنان ظاهرا به دلیل اختلاف نظر در این باره، به جدال منجر شد و یکی از آنها با اسلحه کمری، چند گلوله به دیگری شلیک کرد.

مقام های محلی در کالینینگراد وعده داده اند که این نوشته را پاک کنند.

ولی هویت خرابکار و اینکه چه انگیزه ای سبب دشنام نویسی روی دیوار خانه ای نیمه ویران با جایگاهی تاریخی بوده، هنوز در پرده ای از ابهام است.

در شهر کالینینگراد،‌ چندین بنای یادبود از کانت وجود دارد.

گمان می رود که کانت در دهکده وسولفکا در شرق این شهر، که در آن زمان یودشن نامیده می شد، به مدت سه سال از ۱۷۴۸ زندگی کرده است.

تاریخ بنای این خانه به قرن نوزدهم برمی گردد ولی بقایای خانه اصلی هنوز در آنجا باقی مانده است.