پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر چین از منظر طراحان غربی در موزه متروپولیتن نیویورک

موزه متروپولیتن نیویورک میزبان نمایشگاهی است درباره تاثیر چین بر غرب. نمایشگاهی که در آن می‌شود آثاری از معروف‌ترین طراحان مد جهان را دید. کسانی که تصورشان از چین را در قالب لباس به نمایش گذاشته‌اند. ندا توفیق خبرنگار بی‌بی‌سی به این نمایشگاه سر زده.