عکس‌خبر؛ 'میکده‌ای در فولی برژر' مانه حراج می‌شود

حق نشر عکس BBC World Service

'میکده‌ای در فولی برژر'، اثر ادوار مانه، نقاش امپرسیونیست قرن نوزدهم فرانسه قرار است این ماه حراج شود.

این تابلوی رنگ و روغن که در ۱۸۸۱ ترسیم شده، پیشخدمتی را در کاباره مشهور پاریس به تصویر کشده است.

این تابلو که اخیرا در نمایشگاه " پدیداری امپرسیونیسم" به نمایش گذاشته شد، آخرین بار در سال ۱۹۹۴ به ۴.۴ میلیون پوند فروخته شد.

حراجی ساتبی در لندن می‌گوید که احتمالا این بار این نقاشی تا ۲۰ میلیون پوند فروخته می‌شود.

گرانترین اثری که از مانه به فروش رفته "بهار" نام دارد که سال پیش حدود ۴۲ میلیون پوند در نیویورک فروخته شد.