پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیوارنگاره های ایرانی در نمایشگاهی در آلمان

گرافیتی یا دیوارنگاری در ایران روز به روز بین جوان ها محبوب تر می شود. این هنر که با اسپری رنگ روی دیوار ها کشیده می شود در بسیاری موارد نوعی اعتراض خیابانی است. به تازگی در آلمان اولین نمایشگاه دیوارنگاره‌های‌ ایرانی بر پا شده .

بامداد اسماعیلی گزارش می دهد