پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایزه 'عقاب طلایی'، سهم نقاش تاجیک در نمایشگاه بین المللی نیویورک

اثر یک نقاش تاجیک در نمایشگاهی بین‌المللی در آمریکا مدال "عقاب طلایی"را به خود اختصاص داده است. ذاکر صابراف خود را بنیانگذار سبک جدید پاراللیزم(parallelism) در هنر نقاشی می داند. سهراب ضیا به دیدن او در دوشنبه رفت.