پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تقاضا برای آثار هنری آفریقا در اروپا

در لندن هم مجموعه دارها کم کم به هنرمندان با استعداد آفریقایی علاقمند می شوند. پس از موفقیت نسبی هنرمندان آفریقایی در نیویورک، نمایشگاهی از هنر آفریقا در لندن برگزار شده که آثار بیش از ۱۵۰ هنرمند معاصر از کل این قاره و البته کسانی که دور از وطنشان هستند، در آن نمایش داده می شود. پیتر آکوچه به این نمایشگاه رفته است.