پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیانو از فتحعلی شاه تا امروز

پیانو از سازهای سنتی ایران نیست. حدود دویست سال پیش وارد ایران شد. هدیه ناپلئون بناپارت بود به فتح علی شاه. اما با همت موسیقیدانان ایرانی جایگاه مهمی در موسیقی ایران باز کرد. این هفته موزه هنرهای شرقی لیتون هاوس لندن میزبان کنسرتی بود به نام "از ناپلئون با عشق".

علیرضا میر اسدالله گزارش می دهد.