پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو؛ یک همکاری هنری میان دوشنبه و تاشکند

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در این برنامه تازه‌ترین بازخوانی ترانۀ «جان من» کرامت‌الله قربان را داریم که این بار یولدوز عثمانوا از ازبکستان و محمدرافع، فرزند کرامت‌الله قربان از تاجیکستان آن را اجرا کرده‌اند.

زینوره پولادوا از تاجیکستان در این برنامه تازه‌ترین ترانه‌اش را برای شنوندگان معرفی می‌کند.

از افغانستان دو ترانه داریم که هر دو در ژانر قرصک سروده شده‌اند؛ یکی از آرزو نیک‌بین و دیگری از مهدی فرخ و رامش ریحان.

بنا به سنت برنامه، یک نام تازه هم در عرصه موسیقی دو سوی آمو معرفی می‌شود: امام علی از تاجیکستان.

این برنامه در بامداد دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۵) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.