پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دنیای موسیقی در سال ۲۰۱۵

سال میلادی جاری که روزهای آخرش را می گذرانیم، فقط در عرصه سیاست و اقتصاد پر خبر نبود. نامهای زیادی در دنیای موسیقی و ویدئو کلیپ، به بهانه های مختلف، خبرساز بودند. گزارش علیرضا میراسدالله را از اخبار دنیای موسیقی در سال ۲۰۱۵ ببینید.