پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هما ناطق، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران درگذشت

هما ناطق، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران، پریروز در ۸۱ سالگی در پاریس درگذشت. هما نطق، یکی از پژوهش گران تاریخ معاصر بود و آثاری درباره دوران قاجار و مشروطه منتشر کرده بود. خانم ناطق دانش آموخته و استاد دانشگاه سوربون فرانسه بود.

عباس میلانی مورخ و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد از شهر پالوآلتو در کالیفرنیای آمریکا از زندگی و فعالیت های هما ناطق می گوید.