پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن، پیشتاز مد مردان در دنیا

خیلی ها شاید فکر کنند که مد بیشتر مخصوص خانوم هاست تا آقایان. اما مد آقایان، به ویژه در سالهای اخیر جای خودش رو در کنار مد خانوم ها باز کرده. آنطور که سورنا غفاری، خبرنگار آزاد در گزارشش می گوید، شهر لندن پیشتاز مد مردان در دنیاست و بسیاری را با چهره ها و لباس های عجیب و غریب از سراسر دنیا به این شهر می کشاند.