رئیس اداره کتاب ایران: با سخت‌گیری زیاد ممکن است کتاب‌های خوب از دست برود

حق نشر عکس Mehr

محمد سلگی، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد ایران گفته است که با سخت‌گیری زیاد ممکن است کتاب‌های خوب از دست برود و ناشر متضرر شود. چگونه باید به یک حدی از تعادل برسیم؟

او در گفت‌وگو با ماهنامه "شیرازه کتاب" گفت: "کتابهای زیادی داشته ایم که ۱۰ بار، بیست بار و سی بار چاپ شده‌اند و بعد به آن مجوز داده نشده است. یا سخت‌گیری‌هایی داشته‌ایم. دربارۀ کلماتی مانند شراب که می‌گویند، نباید در کتاب بیاید. جایی متن در تقبیح شراب بوده است، اما گفته‌ایم کلمۀ شراب اصلا نباید بیاید. یا درخصوص ذکر اسامی حیوانات و اسامی خارجی، ذکر اسم رئیس جمهور فلان کشور و..."

آقای سلگی گفت که گفت: " گاهی موارد اینچنینی پیش می‌آید که سرگروه کتاب را به فرد غیرمطلعی جهت ارزیابی سپرده باشد. گاهی بررس به نام و عنوان و پیشینۀ ناشر اعتماد کرده و کتاب را گذرا خوانده، بعدها که کتاب منتشر شده، فهمیده‌ایم کتاب از زیر دست خود ناشر هم دررفته است."

آقای سلگی همچنین گفت که دقت در ارزیابی کتاب‌های روانشناسی دو چندان است. او در پاسخ به اینکه در بسیاری از از کتاب‌های برای مثال از خودارضایی را به‌عنوان یک روش درمان به مردم توصیه می‌کند، گفت: "اگر هر مورد اینچنینی سراغ دارید، به ما گزارش دهید. ما فرصت نخواهیم داد تا این کتابها در بازار بمانند. شاید بعضی از این کتابها مربوط به پنج سال پیش بوده باشند و من از آنها اطلاعی نداشته باشم."

او همچنین گفت که ممکن است این کتاب‌ها چند سال پیش منتشر شده باشند و همچنان در بازار هست که ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد داشته باشد که در صورتی که محتوای آن مغایر مقررات باشد، جمع‌آوری خواهند شد.

محمد سلگی، ۴۹ ساله که سابقه مدیریت انتشارات جهاد دانشگاهی و دبیری جایزه کتاب سال را در کارنامه خود دارد، در بهار امسال در اداره کتاب جایگزین علی شجاعی صائین شد.

بررسی و ممیزی کتاب و صدور مجوز چاپ و نشر کتاب از جمله مسئولیت‌های اداره کتاب است.