رئیس اداره کتاب ایران: نگفته بودم کلمه شراب ممنوع است

محمد سلگی، مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد ایران درباه اظهاراتی که اخیرا به نقل از او درباره ممیزی کلمه "شراب" منتشر شده بود، گفت: "در مصاحبه عنوان کردم که گرچه گفته می‌شود در دوره‌هایی چنین رویه‌ای وجود داشته، اما موضع ما خلاف این رویه است".

به گزارش خبرگزاری‌ مهر، آقای سلگی گفت که حرف های او بد منتقل شده است و تاکید کرد: "در شرایط فعلی و در بررسی مفاد آثار به نقش و جایگاه کلمه در جمله توجه می‌شود، زیرا کلمات با توجه به نقش و جایگاهشان در جمله معنا می یابند."

پیشتر از او نقل شده بود که گفته است: "جایی متن در تقبیح شراب بوده است، اما گفته‌ایم کلمۀ شراب اصلا نباید بیاید"، اما آقای سلگی می گوید که او در آن مصاحبه در حال انتقاد از این روش بوده است.

او همچنین گفت که اداره کتاب به جای تکیه بر استنباط های شخصی و توجه به کلمات، در داوری آثار در تلاش است ارزیابی آثار را بر اساس "ضوابط نشر" قانونمند کند و نقش "استنباط های فردی" را در بررسی کتاب ها به حداقل ممکن کاهش دهد.

آقای سلگی پیشتر نیز گفته بود که با سخت‌گیری زیاد ممکن است کتاب‌های خوب از دست برود و ناشر متضرر شود.

بررسی و ممیزی کتاب و صدور مجوز چاپ و نشر کتاب از جمله مسئولیت‌های اداره کتاب است.