پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوقلوهای پیانیست از تجربه هایشان می گویند

هورشید و مهرشید افراخته خواهران دوقلویی هستند که هر دو پیانو می نوازند. علاوه بر نواختن به صورت تکی یا سُولو، آنها چهاردست هم پیانو می زنند. یعنی دو نفری پشت یک پیانو می‌نشینند و قطعه‌ای را با هم اجرا می کنند. خبرنگارمان سام فرزانه برای دیدار با این دو خواهر به مونترال در کانادا رفته تا بیشتر با کار و جهان موسیقی آنها آشنا شود.