پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به سیاوش کسرایی بیست سال پس از درگذشت او

سیاوش کسرایی، از پرآوازه ترین شاعران معاصر ایران است که بسیاری او را با شعرهایی چون آرش کمانگیر به یاد دارند.

جمشید برزگر گزارش می دهد.