پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: شفق سیه‌پوش، آوازخوانی از افغانستان که برای تاجیکستان می‌سراید

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. برنامۀ این هفته با ترانۀ «پنجره‌ها» آغاز می‌شود که تازه‌ترین ترانۀ آرش بارز از افغانستان است. با شعر و آهنگ مسعود حسن‌زاده. به دنبال آن سراغ ترانۀ «زندگی» حبیب حکیمف از تاجیکستان را می‌گیریم که او هم برای هوادارانش حرفی برای گفتن دارد. با پیام ویژه‌اش برای شنونده‌های برنامه. و سرانجام تازه‌ترین ترانۀ شفق سیه‌پوش در تاجیکستان را خواهیم شنید با پیام ویژۀ او. شفق سیه‌پوش که اصالتاً از افغانستان است هم‌اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد و از دید او و بر مبنای تازه‌ترین ترانۀ او باید از نحوۀ پذیرایی پناهجویان در تاجیکستان تقدیر کرد. شفق سیه‌پوش تازه‌ترین ترانه‌اش را با نوروز نورزاد از تاجیکستان اجرا کرده است.

این برنامه در بامداد دوشنبه سوم اسفند ۱۳۹۴ (۲۲ فوریه ۲۰۱۶) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.