پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش آثار بوتیچلی و طرحهایی که از این هنرمند رنسانس الهام گرفته اند

ساندرو بوتچلی، به عنوان یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ شناخته می شود و آثارش در دوره رنسانس ،قرار است در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نمایش داده شود. این نمایشگاه مثل نمایشگاههای معمولی دیگر نیست. قرار است مجموعه ای از نقاشی ها، طرحها و لباسهایی نمایش داده شود که از آثار اصلی بوتچلی الهام گرفته اند. سردبیر هنری بی بی سی ویل گومپرتز نگاهی به این نمایشگاه کرده است.