پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساسی مانکن: چندین نوروز است که "وای چقدر مستم من"

۲۰ سالش نشده بود که در ایران کارش را شروع کرد. در زمان اوج رپ فارسی ، با تلفیق ۶ و ۸ قری ایرانی با کلام رپ، مشهور شد و برای خودش لقب ساسی مانکن را انتخاب کرد.

ساسی مانکن خیلی زود به نام آشنای همه مهمانی ها و جشن ها در داخل و خارج از ایران تبدیل شد.

در دومین دید و بازدید نوروزی، علی همدانی همکار ما سراغ ساسی مانکن رفته است که حالا در لندن ساکن شده و می‌گوید که دیگر مانکن نیست.

این گفتگو در چشم انداز بامدادی ۳ فروردین ۱۳۹۵ (۲۳ مارس ۲۰۱۶) از رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.