پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر زندگی افراد از طریق هنر

در منچستر قرار است چند خواننده اپرا که سابقا بی خانمان بودند نسخه جدیدی از اپرای پشن را به روی صحنه ببرند. این پروژه توسط موسسه خیریه استریت وایز اپرا اجرا شده است. این موسسه سعی دارد زندگی افراد را از طریق هنر تغییر دهد.

جین مکابین گزارش می دهد.