پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارسال چه خبر (٦): پناهندگی

پارسال چه خبر عنوان ویژه برنامه نوروزی است که تهیه آن را به شنوندگان جوان رادیو بی‌بی‌سی سپردیم.

در این برنامه که تهیه‌کننده آن علی همدانی است، هر روز برخی از تغییر و تحولات زندگی روزمره مرور می‌شود.

از جمله مهمترین خبرهای سال ۱۳۹۴، بحران پناهجویی بود. سیل پناهجویان از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و ایران بود که به اروپا سرازیر شد.

همزمان، بسیاری نیز در کشورهایی مانند یونان یا ترکیه ماندگار شدند و دست به دامن سازمان ملل متحد شدند تا آنها را در کشورهای سوم اسکان دهد.

در این بخش از "پارسال چه خبر" میکروفون را به دو پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه می‌دهیم تا از سال گذشته، خاطرات تلخ و شیرین و حس و حال نوروز در دوران پناهجویی برای ما بگویند.

این برنامه در چشم انداز بامدادی ١١ فروردین ۱۳۹۵ (٣٠ مارس ۲۰۱۶) از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.